češtinaenglishDeutsch
Park Hotel Průhonice Praha - domov mimo Váš domov!

Reference
Parkhotelu Průhonice

Parkhotel Průhonice se stal oficiálním partnerem obce Průhonice na projektu „Objevte krásy Průhonic – propagační materiály obce“.

 

Švédský královský pár v Praze - Průhonicích

Švédský královský pár Carl XVI. Gustaf a Silvia, Parkhotel Průhonice, 05. - 06.08.2002

Další důležití klienti

British American Tobacco, Cross Jeans, ČEZ, ČSOB, Česká ortopedická společnost, Česká betonářská společnost, DM drogerie, DPD, DYNARGIE, Glenmark, Hagleitner, HILTI, Mountfiled, E4T, EJOT, JUB, Jungheinrich, Kärcher, MAKRO / METRO Cash & Carry, MIWE, Mucos Pharma CZ, Kaufland Modletice - centrální sklad a Kaufland Masozávod Modletice, Lomax, PPL, REMMERS, STEGO, Suzuki, VOG, WILO, XEROX, FC SLOVAN LIBEREC, 1. FC SLOVÁCKO a mnozí další ...

Pan hrabě - park a zámek Průhonice
Arnošt Emanuel Silva-Tarouca

Arnošt Emanuel Silva-Tarouca (1860-1936)

Přírodní a krajinářský park v Průhonicích je v těsné blízkosti velkého města, v nezvlněné krajině, z níž vyčnívá jen věž zámku. Poprvé - podle vlastních slov, přišel Arnošt Emanuel Silva Tarouca do Průhonic - na jaře v roce 1885, když se projížděli se svou nastávající manželkou Marii Antonií Nostitz-Rieneck (a v doprovodu její sestry rozené hr. Swerts-Sporck, jejího manžela Chotka) . Krok za krokem - popisuje toto území sám zakladatel parku již v roce 1908, když uveřejnil také plán pro budoucí budování parku. Úkol byl těžký, protože hluboce vyhloubeným údolím protékal potok, do okolní ploché krajiny nebyl z žádné strany přirozený výhled.


Hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca se stal zakladatelem a tvůrcem dnešní podoby Průhonického parku. Mnohokrát formuloval své cíle, jejichž dodržení respektovaly nadále všechny generace pokračovatelů: charakter Průhonického parku i koncepce jeho rozvoje zůstaly zachovány v původním pojetí. Navíc se však Průhonice staly centrem vědeckého výzkumu, nejdříve zahradnického a později botanického, který v obou případech nabyl mezinárodního významu. Vytvoření Průhonického parku bylo spolu s rekonstrukcí zámku  hlavním životním dílem Arnošta Emanuela Silva-Tarouca, jemuž věnoval veškeré jmění, energii a čas.
Víme o jeho zálibě v myslivosti, která ho přiváděla do vysokých hor, ale také do rozsáhlých krajinářských parků u zámků v Čechách i na Moravě.


„K provedení takového úkolu jest potřebí velké lásky… k rostlinám, k přírodě, k jejím krásám, k rodné hroudě, k vlasti. Láska byla vůdčí ideou a duší mého díla, neomezovala se však pouze na park, nýbrž stejnou měrou vedla mne i při rekonstrukci zámku… Tato láska jest mým dědictvím po předcích a působila již od nejútlejšího mládí na moji fantazii.“ 
Z přednášky Arnošta Emanuela o Průhonickém parku, přednesené
na valné hromadě Dendrologické společnosti v Praze 27. února 1926


Pro Průhonický park se zachoval původní návrh plánu, který byl již několikrát vydán tiskem. Nabízí se však otázka, kdo vedl ruku, kdo vložil hlavní myšlenky? Současníkům, se znalostí dalšího vývoje se přímo nabízí pozdější nejbližší spolupracovník dendrolog a znalec zahradního umění Camillo Schneider.

© BOHEMI, spol. s r.o. | design Neofema, s.r.o.